Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Aktuellt
Utbildningar

Bli effektivare på jobbet genom rätt utbildning!

Ta del av branschens best praxis och säkerställ att du är utrustad med den senaste kunskapen om produktivitet och maskintillgänglighet genom rätt utbildning. Vi erbjuder ett brett kursutbud och nu under våren kan du förbättra dina färdigheter i bland annat grundläggande lagermontering, fördjupning i lager- och monteringsteknik och modern pneumatik.

Årets kurstillfällen

Ta del av hela utbildningsutbudet här