Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Aktuellt
Utbildningar

Bli effektivare på jobbet genom rätt utbildning!

Ta del av branschens best praxis och säkerställ att du är utrustad med den senaste kunskapen om produktivitet och maskintillgänglighet genom rätt utbildning. Vi erbjuder ett brett kursutbud och nu under våren kan du förbättra dina färdigheter i bland annat grundläggande lagermontering, fördjupning i lager- och monteringsteknik och modern pneumatik.

Årets kurstillfällen

Ta del av hela utbildningsutbudet här