Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Om oss

Vi säkerställer din drift

Sverull ElektroDynamo är en ledande aktör inom industriservice, mekaniskt underhåll och produktförsäljning med spetskompetens inom elektromekanik, lager, transmissioner, tätningar och pumpar. Vi erbjuder hela kedjan från analys, projektering och produktleverans till montage, underhåll och reparationer. För att kunna erbjuda snabb och professionell support är vi verksamma på ett flertal orter i Sverige med lokala serviceverkstäder och lokal lagerhållning. Allt detta för att säkerställa en så effektiv och driftsäker produktion som möjligt för dig som kund. Vi ser oss som din förlängda arm - din partner för trygg drift.

Specialistkompetens förenas med tekniska lösningar

Sverull ElektroDynamo är ett framgångsrikt resultat av fusionen mellan AB Sverull och ElektroDynamo AB som färdigställdes den 29 februari 2016. Sverull ElektroDynamo fusionerades därefter med ME Maskin & Industriservice 1 januari 2017, där vi idag verkar under det gemensamma företagsnamnet Sverull ElektroDynamo AB. Sammanslagningarna genomfördes för att ytterligare stärka vår position på marknaden och erbjuda ett än mer attraktivt utbud av servicetjänster och industrikomponenter där vi tillsammans förenar specialistkompetens med tekniska lösningar. Som helhetsleverantör gör vi det enkelt för dig som kund vid vid inköp, transport och lagerhållning. Dessutom garanterar vi din tillgång till service, support och utbildning.

Den totala kostnaden slår lägsta styckpris

En produkts prislapp kan visa det lägsta priset, men när senast tittade du på vad det kostar att använda den delen i mantimmar, underhåll och stillestånd?

Vi erbjuder verktygen för att se helheten - hur du genom rätt underhåll och produktlösning kan sänka din totala ägandekostnad vilken omfattar såväl anskaffnings- som driftkostnad. Vårt mål är att arbeta långsiktigt där vi även fokuserar på hur dina framtida utgifter påverkas av förbrukningsvaror, service och support. Det är därför vi erbjuder lösningar med konkreta resultat som minskar reparationsgraden, reducerar dina utgifter och frigör tid. Men inte bara det, vi lägger också stor tyngdpunkt på att ha ett miljö- och energitänk i allt vi gör där vi ställer höga krav både på våra samarbetspartners och oss själva i samverkan med dig som kund.

Sverull ElektroDynamo ingår i AxIndustries som är ett affärsområde inom Axel Johnson International som består av sex fristående bolag verksamma inom området service, kullager och transmissioner på den europeiska marknaden. AxIndustries sysselsätter för närvarande drygt 500 personer och har en omsättning på ca 1,5 mdkr. AxIndustries är finansiellt starka med en tydlig entreprenörskultur och siktet inställt på tillväxt. Målet är att vara den ledande specialisten och fullserviceleverantören i Norden samt att genom förvärv växa till en betydande aktör på den europeiska marknaden.

 

 


Nyhet!

Fusionen mellan Sverull ElektroDynamo och ME Maskin & Industriservice är klar. Läs hela meddelandet här!