Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Om oss
ISO 9001.1

ISO 9001

Vårt ledningssystem på Sverull ElektroDynamo är certifierat enligt ISO 9001, en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och justera vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

ISO-certifiering
Vi uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden och certifieringen är ett bevis på att vårt kvalitetsarbete håller måttet och att vi svarar på krav från kunder och leverantörer.

Vårt certifikat finns att hitta både på svenska och engelska längst upp till höger.