Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Om oss
ISO 9001.1

ISO 9001

Vårt ledningssystem på Sverull ElektroDynamo är certifierat enligt ISO 9001, en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och justera vår verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

ISO-certifiering
Vi uppfyller de krav som finns uppställda i den aktuella standarden och certifieringen är ett bevis på att vårt kvalitetsarbete håller måttet och att vi svarar på krav från kunder och leverantörer.

Vårt certifikat finns att hitta både på svenska och engelska längst upp till höger.