Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt

Frekvensomriktare

Genom att kombinera ett omfattande utbud av driftsäkra och högeffektiva frekvensomriktare med ett tillförlitligt serviceprogram kan vi hjälpa dig att vinna nya mål för effektivitet och energibesparingar. Vi har en mycket god lagerhållning och erbjuder frekvensomriktare upp till 37 kW. Vi erbjuder ABB:s sortiment och är auktoriserad partner i Karlstad. Vi har också möjlighet att hjälpa dig med dimensionering och val av rätt styrning till din applikation för att optimera driften, sänka energikostnaden och minska slitaget.

Utbud:

  • Mikrofrekvensomriktare
  • Standardfrekvensomriktare
  • Industriella frekvensomriktare