Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Produkt

Frekvensomriktare

Genom att kombinera ett omfattande utbud av driftsäkra och högeffektiva frekvensomriktare med ett tillförlitligt serviceprogram kan vi hjälpa dig att vinna nya mål för effektivitet och energibesparingar. Vi har en mycket god lagerhållning och erbjuder frekvensomriktare upp till 37 kW. Vi erbjuder ABB:s sortiment och är auktoriserad partner i Karlstad. Vi har också möjlighet att hjälpa dig med dimensionering och val av rätt styrning till din applikation för att optimera driften, sänka energikostnaden och minska slitaget.

Utbud:

  • Mikrofrekvensomriktare
  • Standardfrekvensomriktare
  • Industriella frekvensomriktare