Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt

Lager (Kullager, Rullager, lagerhus och enheter)

SKF är världsledande inom design och tillverkning av kullager, rullager och glidlager. Produkter välkända för sin överlägsna kvalitet och långa brukbarhetstid.

Auktoriserad återförsäljare för SKF

Som auktoriserad återförsäljare kan vi erbjuda ett heltäckande sortiment av rullningslager och specialiserade lagerprodukter i en mängd olika utföranden samt ett stort antal varianter av lagerenheter och lagerhus. Vi erbjuder olika servicetjänster som bland annat montering av lager som utförs av våra servicetekniker och vid avancerade lager med stöd av våra partners/ leverantörer. För att du ska kunna säkerställa dina driftförhållanden tillhandahåller vi dessutom ett stort sortiment av underhållsprodukter och verktyg för daglig drift och skötsel som omfattar mekaniska monterings-verktyg, induktionsvärmare, hydraulisk utrustning, smörjmedel, smörjutrustning och lagerfett.

Produktportfölj

Alla typer av kullager, rullager, speciallager, löprullar, hög- och superprecisionslager, ledlager, bussningar, länkhuvuden, lagerenheter och lagerhus med tillhörande tillbehör.

www.skf.com/se