Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Produkt
CARB toroidrullager

CARB toroidrullager

CARB toroidrullager är idealiska frigående lager

CARB toriodrullagrets unika konstruktion kombinerar det sfäriska rullagrets självinställande egenskaper med det cylindriska rullagrets förmåga att ta upp axiell förskjutning. Det kan också ha den kompakta sektionshöjden som normalt associeras med nålrullagret. Carblagret är uteslutande avsedda som frigående lager och är som sådana idealiska med sin kombination av självinställning och förmåga att medge axiell förskjutning av axeln i förhållande till lagerhuset. Bärförmågan hos CARB toroidrullager är mycket hög, även när lagret kompenserar för vinkelsnedställning eller axiell förskjutning. Detta resulterar i tillförligtlig lagring med lång brukbarhetstid.

CARB toroidrullager tillverkas i två normalutföranden beroende på lagerstorlek och serie som:

  • Lager med hållare
  • Fullrullager