Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt
Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager är relativt okänsliga mot stötbelastningar

Cylindriska axialrullager lämpar sig för lagringar där stora axialbelastningar skall överföras. Dessutom är de relativt okänsliga mot stötbelastningar, mycket styva och tar upp ett litet axiellt utrymme. Lagren levereras som standard enkelverkande och kan endast ta upp axialbelastningar i en riktning. Lagren är isärtagbara och de enskilda komponenterna kan monteras var för sig.

Komponenter cylindriska axialrullager

För inbyggnader där:
• Ytorna på anslutande maskinkomponenter kan fungera som löpbanor och utrymmet är begränsat
• Andra kombinationer av rullsatser och brickor behövs, t.ex. med två axel- eller husbrickor

Följande komponenter kan beställas separat:
• Axialrullkransar
• Axelbrickor
• Husbrickor