Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Produkt
Koniska rullager

Koniska rullager

Koniska rullager är särskilt lämpade för radiella och axiella belastningar

Hos koniska rullager är både inner- och ytterringens löpbanor liksom rullarna koniska. De koniska ytornas tänkta förlängning sammanstrålar i en gemensam punkt på lagrets centrumaxel. Denna konstruktion gör koniska rullager särskilt lämpliga för kombinerade radiella och axiella belastningar. Koniska rullager är vanligen isärtagbara, dvs. innerringen med rullsats (cone) bildar en enhet som kan monteras separat från ytteringen (cup).

De vanligaste koniska rullagren är:

  • Enradiga koniska rullager
  • Parade enradiga koniska rullager

Vi kan även erbjuda tätade, smorda och förinställda lagerenheter baserade på koniska rullager, såsom:

  • Hjullagerenheter för personbilar
  • Hjullagerenheter för lastbilar
  • Rullagerenheter för järnvägsfordon