Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Produkt

Mekatronik

Sensorlagerenheter

Exakt information om rörelsen hos roterande eller axiellt rörliga komponenter är avgörande inom många teknikområden. Exakt styrning av rörelse får större betydelse med ökande grad av automation inom alla typer av processer.Vi på Sverull erbjuder SKF:s sensorlagerenheter som är mekatroniska maskinkomponenter som sträcker sig över både sensor- och lagerområdet. De utgör en idealisk kombination av det mångsidiga kullagret och en sensorenhet, som är väl skyddad mot yttre påverkan.

Sensorlagerenheter registrerar:
1. antalet varv
2. hastigheten
3. rotationsriktningen
4. relativ position/varvräkning
5. acceleration eller retardation

SKF sensorlagerenheter är speciellt konstruerade för att fungera som inkrementella pulsgivare för motor- och/eller maskinstyrning. De är särskilt anpassade för asynkronmotorer och ger kompakt och tillförlitlig registrering för de mest krävande styruppgifter.

Ladda hem