Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt
Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager i många utföranden och storlekar

Vinkelkontaktkullager har löpbanorna i inner- och ytteringarna förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning. Lagren är därför särskilt lämpliga för att överföra kombinerade belastningar, dvs. samtidigt verkande radial- och axialbelastningar. Vinkelkontaktkullagrens axiella bärförmåga ökar med ökande kontaktvinkel. Kontaktvinkeln definieras som vinkeln mellan den linje som förbinder kontakpunkterna mellan kulan och löpbanorna i radialplanet, längs vilken belastningen överförs från den ena löpbanan till den andra, och en linje som är vinkelrät mot lagrets geometriska axel.

Genom SKF kan vi erbjuda vinkelkontaktkullager i många utföranden och storlekar. De vanligast förekommande inom allmän maskinindustri är:

  • Enradiga vinkelkontaktkullager
  • Tvåradiga vinkelkontaktkullager
  • Fyrpunktskontaktkullager
  • Tvåradiga löprullar