Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Produkt
Y lagerenheter

Y-lagerenheter

Y-lagerenheter består av ett lagerhus med ett sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsvarande sfärisk ytterdiameter. Härigenom får lagret en självinställande förmåga och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel av axeln under installationen. SKF Y-lagerenheter möjliggör enkla och ekonomiska lagringar, och på grund av sina speciella egenskaper har de fått stor användning i tex lantbruksmaskiner, byggnadsmaskiner, textilmaskiner, transportanordningar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Y-lagerenheter finns som:

  • Y-stålagerenheter
  • Y-flänslagerenheter
  • Y-spännlagerenheter

Material och metoder för fixering

En mängd utföranden finns tillgängliga med olika material i lagerhusen:

  • Kompositmaterial
  • Gråjärn
  • Stålplåt

Det finns också flera metoder för fixering på axeln såsom stoppskruvar, excentrisk låsring och låsning med klämhylsa.