Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt
Y lagerenheter

Y-lagerenheter

Y-lagerenheter består av ett lagerhus med ett sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsvarande sfärisk ytterdiameter. Härigenom får lagret en självinställande förmåga och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel av axeln under installationen. SKF Y-lagerenheter möjliggör enkla och ekonomiska lagringar, och på grund av sina speciella egenskaper har de fått stor användning i tex lantbruksmaskiner, byggnadsmaskiner, textilmaskiner, transportanordningar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Y-lagerenheter finns som:

  • Y-stålagerenheter
  • Y-flänslagerenheter
  • Y-spännlagerenheter

Material och metoder för fixering

En mängd utföranden finns tillgängliga med olika material i lagerhusen:

  • Kompositmaterial
  • Gråjärn
  • Stålplåt

Det finns också flera metoder för fixering på axeln såsom stoppskruvar, excentrisk låsring och låsning med klämhylsa.