Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt

Motorer

Genom att kombinera ett omfattande utbud av driftsäkra och högeffektiva motorer med ett tillförlitligt serviceprogram kan vi hjälpa dig att vinna nya mål för effektivitet och energibesparingar. Vi är samarbetspartner med ABB vilket innebär att vi har en bred och djup kunskap om produkterna samt mycket god lagerhållning som exempelvis inkluderar motorer upp till 90 kW.

Utbud:
Energieffektiva standardmotorer
Alla förekommande typer av specialmotorer

Tjänster: Installation, tillståndskontroll, balansering, service, renovering, underhåll, omlindning, lagerbyten, lagerhållning, dimensionering, val av rätt styrning, teknisk support

Utbildningar: Generell motorkunskap och energieffektivitet