Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Produkt

Pumpar

Vi tillhandahåller allt från pumpar, pumpstationer, tryckstegringsanläggningar, tankar, ventiler, doseringsutrustning och ATEX-pumpar till kringutrustning och servicetjänster.

Service och reparationer på samtliga pumpfabrikat och modeller

Våra servicetekniker utför installation, dimensionering, renovering och förebyggande underhåll på alla typer av pumpar. Service och renovering genomförs i våra verkstäder eller på plats hos dig som kund. Vi är auktoriserad/certifierad samarbetspartner till:

 • Grundfos
 • Sulzer
 • Wilo
 • Robota
 • GPA/Kessel avloppsstationer
 • Skandinavisk Kommunalteknik/LPS tryckavloppssystem

Vi samarbetar även med Xylem och Axflow.

Pumpstationer och tryckstegringsanläggningar

Vi erbjuder kompletta lösningar för kommunala och industriella applikationer. Du kan välja mellan olika storlekar och utförande på stationer och/eller pumpar samt med eller utan överbyggnad. Vi levererar kompletta prefabricerade tryckstegringsenheter tillsammans med erforderliga kopplingar och styrskåp.

Kompositbeläggning och epoximålning

Vi utför beläggningsarbeten med Loctite kompositmaterial, där vi är certifierad applikatör, för att motverka korrossions- och kemikalieangrepp, slitage och erosionsskador. Kompositbeläggningen utförs på plats hos dig som kund eller i våra anpassade verkstäder.

 

 

 

 

 

 

Produktprogram

      Vi erbjuder pumpar inom följande områden:

 • Industri- och processpumpar
 • Spillvatten
 • Vattenförsörjning
 • Värme och kyla

 

Servicetjänster:

 • Tillståndskontroll
 • Pumputvärdering
 • Pumpinstallation
 • Driftsättning för optimal pumpprestanda
 • Pumpstation
 • Tryckstegringsanläggningar
 • Underhåll
 • Reparation
 • Optimering
 • Utbyte av pump
 • Kompositbeläggning
 • Teknisk support
 • Serviceavtal