Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Referenser

Sverull ElektroDynamo löser växellådshaveri på Munksjö Paper AB

Munksjö är en av världens ledande tillverkare av specialpapper. Munksjö Paper AB i Billingsfors hade återkommande driftproblem med en pappersrivare. Vi på Sverull ElektroDynamo hjälpte dem med en helhetslösning med ABB:s frekvensomriktare, i samarbete med ABB Service, vilket gav önskat resultat.

Problembild

Allt kasserat papper från en pappersmaskin hos Munksjö Paper AB i Billingsfors rivs till flingor i en kraftfull rivare. Rivaren gör det möjligt att elda flingorna till energi. Rivaren består av en två meter lång, grov och tandad vals som river sönder pappret mot ett mothåll. Valsen drivs av två 75 kW-motorer med växellåda och kilremskoppling. Då växlarna arbetade på en gemensam axel med två separata motorer, kilremsdrifter och fluidrivekopplingar var växlarna aldrig synkroniserade vilket innebar att man snedbelastade hela systemet med haverier som följd.

Lösning

Vi föreslog nya ABB motorer och frekvensstyrningar med momentreglering samt kuggremsdrift som försteg till växellådorna. Detta resulterade i en synkron drift med kontrollerad momentfördelning till växlarna. Styrningarna byggdes även in i apparatskåp med termostatstyrning för temperaturreglering. Montage och driftsättning av styrningarna gjordes av ABB på uppdrag av Sverull ElektroDynamo. Nu roterar rivaren med väl avpassad kraft från sina båda kuggremsdrivna motorer och växellådorna håller. 

- Vi valde Sverull ElektroDynamos lösning då den var ekonomiskt fördelaktig och för att vi var bekanta med ABB:s frekvensomriktare sedan tidigare. Allt har förlöpt helt felfritt och samarbetet har fungerat bra, säger Fredrik Magnusson, elingenjör på Munksjö Paper AB.