Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Service & mekaniskt underhåll

Maskinuppriktning med Easy-laser

Felaktigt uppriktade axlar och de följdverkningar detta får ligger bakom större delen av driftstoppen i roterande maskiner. De medför att den oplanerade stilleståndstiden och därmed produktionsförlusterna ökar. Självklart ökar också de totala underhållskostnaderna. Dessutom ger snedställda axlar ökade vibrationer och friktion vilket kan öka energiförbrukningen och orsaka för tidiga lager- och tätningsskador. För att undvika denna problematik utför vi uppriktning av axlar och maskiner för att snabbt och enkelt utföra exakta mätningar och genomföra uppriktning med högsta noggrannhet som resulterar i:

  • Säkrad produktion – färre driftstopp
  • Ökad lager- och tätningslivslängd
  • Lägre energiförbrukning
  • Minskat slitage och underhållsbehov

 

Kontakt service och underhåll


Göteborg
Tel service/reparation: 031-797 14 84          
Mail: verkstadgbg@sverulled.se   

Halmstad
Tel service/reparation: 035-202 02 57
Mail: verkstadhalmstad@sverulled.se

Helsingborg
Tel service/reparation: 042-301 70 36
Mail: verkstadhbg@sverulled.se 

Lidköping
Tel service/reparation: 0510-30 10 21          
Mail: verkstadlkp@sverulled.se   

Norrköping
Tel service/reparation: 011-14 44 80
Mail: verkstadnkpg@sverulled.se

Västerås
Tel service/reparation: 021-650 60    
Mail: verkstadvas@sverulled.se