Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Utbildningar

Driftsäkerhet och underhåll - Beredning och planering

Vem skall gå
Produktions- och underhållspersonal, beredare och planerare samt förråd och annan berörd personal.

Syfte/mål
Deltagarna skall förstå nödvändigheten av planerat arbete och dess påverkan på underhållsarbete.

Innehåll
2 dagars utbildning:

  • Arbetsorderprocessen
  • Fördelar med beredning och planering
  • Grunder för beredning av resurser
  • Planering av beredda arbeten och personal
  • Uppföljning och nyckeltal
  • Ständiga förbättringar

Max antal: 15 deltagare
Plats: Hos dig som kund, hos oss på Sverull ElektroDynamo eller på SKF i Göteborg

För mer information

För intresseanmälan, pris och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Nordin på 0770-22 14 18 eller via cecilia.nordin@sverulled.se