Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Utbildningar

Driftsäkerhet och underhåll - Effektiv felsökning

Vem skall gå?
Alla som arbetar med att hitta grundorsaken till fel, störningar och stopp i tekniska system. Kursen lämpar sig för yrkesverksamma elektriker, mekaniker och servicetekniker.

Syfte/mål
Ge en insikt i hur man ska tänka och arbeta under en felsökning. Detta för att förbättra din och din organisations förmåga som problemlösare.

Teori/Praktisk utbildning:

  • Varför uppstår fel?
  • Ständiga förbättringar - en viktig tanke och förhållningssätt 
  • Hur skall man samla in och strukturera information om problemen? 
  • Hur skall man tänka och arbeta under en felsökning?
  • Vad är egentligen rätt åtgärd på kort respektive lång sikt
  • Hur skall man tänka efter och före. Riskanalys.

En stor del av tiden ägnas åt praktiska övningar för att ge deltagarna förståelse för hur metoderna fungerar.

Innehåll
2 dagars utbildning där teori varvas med övningar.

Max antal: 15 deltagare

Plats: Hos dig som kund, hos oss på Sverull ElektroDynamo eller på SKF i Göteborg

För mer information

För intresseanmälan, pris och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Nordin på 0770-22 14 18 eller via cecilia.nordin@sverulled.se

 

  Kursprogram 2017

   Effektiv felsökning
  (2 dagar)


Mars
28-29/3, start kl. 8.00 - Göteborg - SKF Training Centre 2