Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Utbildningar

Grundläggande underhåll

Vilka är delarna i ett modernt underhåll? Vad är driftsäkerhet och hur mäter man det?
Svaren på detta och mycket annat får ni i en 2-dagarsutbildning i "Grundläggande underhåll". Kursen är en grund för att förstå hur och varför man ska bedriva underhåll inom ett företag.

Vem skall gå?
Personal från produktions- och underhållsavdelningar som arbetar med driftsäkerhets- och/eller effektivitetsfrågor.

Syfte/mål
Deltagarna ska ha förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd samt känna till de ingående beståndsdelarna.

Innehåll
2 dagars teoretisk genomgång och praktiska tillämpningsövningar inom följande områden:

  • Underhållsstrategi
  • Förebyggande underhåll
  • Nyckeltal (KPI)
  • Underhållsprogram
  • Anläggningseffektivitet
  • Driftsäkerhet
  • Varför bedriva underhåll
  • Underhållssystemets uppbyggnad 

Max antal: 15 deltagare

Vi kan hålla kursen på plats hos dig som kund, hos oss på Sverull ElektroDynamo eller på SKF i Göteborg.

(Kursen kan läsas enskilt eller användas som ett steg i att bli Certifierad Lagerspecialist)

Pris
10.800 kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan

För anmälan, pris och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Nordin på 0770-22 14 18 eller via cecilia.nordin@sverulled.se

 

 

  Kursprogram 2017

   Grundläggande
   underhåll (2 dagar)


Juni
14-15/6, start kl. 8.00 - Göteborg - SKF Training Centre 2

Oktober
3-4/10, start kl. 8.00 - Göteborg - SKF Training Centre 2

December
5/12, start kl. 8.00 - Göteborg - SKF Training Centre 1