Vi ser till att driften av Skandinaviens största vattenpark fungerar!
I Skara Sommarlands alla poolsystem finns 4 miljoner liter vatten. Varje år hjälper vi dem med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna. Ett spännande arbete som du kan läsa mer om här!
Utbildningar

Pneumatik i automatiserade system

I samarbete med Festo erbjuder vi en utbildning i pneumatik i automatiserade system. Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med pneumatik och elektropneumatik i automatiserade produktionssystem.

Målgrupp
Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatik i automatiserade anläggningar

Efter genomförd kurs kan deltagarna:

 • Designa, koppla, testa och felsöka elektropneumatiska kretsar
 • Konfigurera, underhålla och felsöka elektropneumatiska automationssystem
 • Tolka pneumatikdiagram i maskindokumentation
 • Ha djupare kunskap om samspelet mellan pneumatiska och elektriska komponenter
 • Ha kunskap om säkerhet och energibesparing i pneumatiska system
 • Ha kännedom om programvaror för konstruktion, simulering och komponentval
 • Konfigurera och underhålla luftberedningssystem på maskin

Kursinnehåll:

 • Uppbyggnad och funktion hos luftberedningsenheter på maskin
 • Elektriska givare/sensorer i pneumatiska system
 • Uppbyggnad och funktion hos elektropneumatiska komponenter
 • Ventilterminaler
 • Montering, uppstart och felsökning av elektropneumatisk handling-enhet
 • Hängande last med 5/3 ventiler och pilotstyrda backventiler
 • Tryckstyrning med proportionalventiler/IP-omvandlare
 • Energibesparande metoder och principer
 • Säkerhetsfunktioner och metoder
 • Simulering med FluidSIM
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta:

 • Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
 • Industrirelaterad kunskap om elektropneumatik i automatiserade produktionssystem
 • Reducerad driftskostnad
 • Säkrare och energieffektivare produktion
 • Minskat stillestånd
 • Ökad produktivitet och flexibilitet
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Förkunskaper
Modern industriell pneumatik eller motsvarande

Kurslängd
2 dagar

Pris
6900 kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan

För anmälan och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Nordin på 0770-22 14 18 eller via cecilia.nordin@sverulled.se

 

  Kursprogram 2017

   Pneumatik i automatiserade
   system (2 dagar)


Oktober
17-18/10 - Jönköping - Sverull ElektroDynamo