Varmt välkommen på seminarium om tillförlitlig drift den 16 november i Jönköping!
Du får möjlighet att träffa underhållsspecialister som delar med sig av sina erfarenheter kring hur man når ännu bättre dift- och kostnadseffektivitet genom rätt strategi och metod. Ta del av programmet och din inbjudan här.
Utbildningar

Pneumatisk Design

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt med design och dimensionering av pneumatik.

Målgrupp
Konstruktörer, drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som behöver kunskaper om komponentval och dimensionering.

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:

 • Dimensionera en pneumatisk rörelse med avseende på kraft, sträcka, tid och ekonomi
 • Dimensionera vakuumapplikationer
 • Identifiera samt beskriva funktion, konstruktion, designfördelar hos pneumatiska och elektropneumatiska komponenter
 • Framställa pneumatikdiagram för maskindokumentation
 • Ha kunskap om säkerhet och energibesparing i pneumatiska system
 • Kännedom om programvaror för dimensionering, simulering och komponentval
 • Kunskap om komponenter och system för luftberedning på maskin

Kursinnehåll:

 • Beredning av tryckluft
 • Symbolik enligt ISO1219
 • Utveckling av praktiska problem till layouter och pneumatiska/elektriska scheman
 • Hängande last med 5/3 ventiler och pilotstyrda backventiler
 • Energieffektiv användning av pneumatik
 • Säkerhetsfunktioner och metoder
 • Schemaritning i FluidDraw
 • Komponentval med avseende på funktion och yttre påverkan
 • Dimensionering av pneumatiska rörelser
 • Dimensionering av vakuumapplikation
 • Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning

Kursnytta

 • Ökad säkerhet i era pneumatiska system
 • Kortare konstruktionstid av pneumatiska system
 • Ökad hållbarhet på komponenter
 • Reducerad driftskostnad
 • Säkrare och energieffektivare produktion
 • Minskat stillestånd
 • Korrekt val av komponenter och funktion
 • Bra grund för fortsatt utbildning

Förkunskaper
Festo kursen ”Pneumatik grundkurs” eller motsvarande.

Kurstid
2 dagar

Pris
7000 kr/deltagare (ex. moms)

Anmälan

För anmälan och utbildningsmöjligheter, kontakta utbildningsansvarig Cecilia Nordin på 0770-22 14 18 eller via cecilia.nordin@sverulled.se

 

  Kursprogram 2017

   Pneumatisk design
   (2 dagar)

Inga fler tillfällen erbjuds hos oss under året.